Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

 

Wstęp deklaracji

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 16 maja 2012r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 listopada 2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia deklaracji: 24.03.2021r.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

09-200 Sierpc

ul. Piastowska 33

Tel. 24 - 275 - 27 - 52

e-mail: mp3@edu.sierpc.pl

strona internetowa: mp3.edupage.org

 

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu zajmuje budynek położony przy ulicy Piastowskiej 33. Do budynku prowadzi wejście główne.

Budynek nie posiada barier architektonicznych utrudniających wejście do budynku w postaci schodów. Ze względu na rozwiązania techniczne i konstrukcyjne umożliwia swobodny ruch osobom niepełnosprawnym.

Budynek przedszkola jest przystosowany do podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych. W budynku są fluorescencyjne oznakowania ewakuacji i awaryjne oświetlenie PPOŻ.

Budynek posiada jedną toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

Informacja nt. dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma platform i wind.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby

niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W przedszkolu nie ma tłumacza języka migowego.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.