Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu mieści się w parterowym budynku przy ulicy Piastowskiej 33.  Jest przedszkolem ogólnodostępnym, sześciooddziałowym.

Dla potrzeb sześciu grup dziecięcych, ma sześć dobrze wyposażonych sal z osobnymi zapleczami sanitarnymi. Przestronny hol  jest wykorzystywany jako dodatkowe pomieszczenie do prowadzenia zabaw ruchowo-tanecznych, organizowania przedstawień okolicznościowych i teatrzyków.

Przedszkolna kuchnia serwuje dzieciom trzy urozmaicone, pełnowartościowe posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek. W miarę możliwości uwzględnia potrzeby żywieniowe dzieci, także małych alergików.

Przedszkolny budynek z trzech stron otacza plac zabaw, który jest  zadrzewiony, zadarniony,    ogrodzony i wyposażony w urządzenia terenowe umożliwiające rozwijanie motoryki przedszkolaków i podejmowanie radosnych zabaw na powietrzu.

Wychowankowie przedszkola mogą korzystać  z nowoczesnych i tradycyjnych pomocy dydaktycznych oraz atestowanego sprzętu sportowo – rekreacyjnego. Funkcjonalne meble, zabawki, akcesoria, rekwizyty stanowią bodźce inspirujące dzieci do różnorodnej zabawy i aktywności poznawczej.

Dzieci są tu otoczone ciepłą i serdeczną opieką wszystkich pracowników. 

Kadra pedagogiczna legitymuje się profesjonalnym przygotowaniem pedagogicznym – posiada stosowne do pracy w przedszkolu kwalifikacje uzyskane podczas studiów magisterskich (9 osób), wyższych zawodowych (2 osoby) i podyplomowych (8 osób).

W pracy dydaktyczno-wychowawczej stosuje metody, które umożliwiają rozwój każdemu dziecku i osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.

Rodzice są  partnerami w procesie wychowania i edukacji uczęszczających do przedszkola  dzieci. Pracownicy szanują rodzinę każdego dziecka i liczą się z jej zdaniem.