Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

    INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

         Opłatę za wyżywienie dzieci należy wpłacać na konto:

                                                 64 1240 3204 1111 0010 7135 5695

        Termin zapłaty należności za wyżywienie upływa 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

 

 

        Opłatę za zajęcia dodatkowe dzieci należy wpłacać na konto:

                                                24 1240 3204 1111 0010 7135 4669

       Termin zapłaty należności za zajęcia dodatkowe upływa w 10 dniu miesiąca następującego po miesiącu,

        którego   zapłata dotyczy. 

 

 

Ochrona danych osobowych

Co trzeba wiedzieć o koronawirusie

Higiena    Informacje     Objawy