Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

      

       Przedszkole powstało w 1970 roku i rozpoczęło działalność jako placówka czterooddziałowa pod nazwą Państwowe Przedszkole  Nr 3, ul. Armii Czerwonej 33  (po zmianie  nazw ulic  Piastowska 33).

Pierwsze zajęcia z dziećmi odbyły się 2 lutego 1970 roku. Pomimo dobrego wówczas wyposażenia w nowe atrakcyjne sprzęty, przygotowanie każdego zajęcia wymagało od pracowników wiele trudu. Każda karta pracy jednostkowej przekazana dziecku np. w postaci kolorowanki czy labiryntu wymagała wcześniejszego narysowania a następnie ręcznego powielania za pomocą kalki na kolejną kartkę. Wiele pomocy dydaktycznych nauczycielki wykonywały własnoręcznie (historyjki obrazkowe, stroje do inscenizacji, teatrzyk cieni). Sporządzały także materiały do zajęć plastycznych (gotowały klej, wyrabiały masy plastyczne, i farby klejowe).

Pracownicy administracji i obsługi także musieli mierzyć się z codziennymi trudnościami. Standardowe wyposażenie pomieszczenia biurowego wówczas to poza meblami: maszyna do pisania, liczydło i telefon. Utrzymanie w czystości drewnianych, podwójnych okien , i podłóg pokrytych lenteksem wymagało wiele pracy. Złe  zaopatrzenie rynku w artykuły spożywcze, zwłaszcza w produkty częściowo przetworzone, wymuszało na personelu kuchennym konieczność przygotowywania przetworów na zimę w postaci kompotów i kiszonek. Do codziennych czynności należało: rozpalanie ognia w węglowej kuchni, krojenie makaronu, ręczne obieranie ziemniaków i zmywanie naczyń.

Wraz  ze wzrostem zapotrzebowania na usługi przedszkoli i jednocześnie ograniczoną bazą lokalową,  w Państwowym Przedszkolu Nr 3 utworzono dodatkowy oddział, zlokalizowany poza budynkiem głównym, w bloku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej przy ulicy Jana Pawła II. Piąty oddział istniał do roku 1989. 

 

Przedszkole zawsze miało przyjaciół i sympatyków, którzy wspierali jego działalność. Opiekę nad przedszkolem roztaczały sierpeckie zakłady pracy takie jak: Zakłady Zbożowo – Młynarskie, Polskie Koleje Państwowe, Sąd Rejonowy.

 

Z dniem 1 stycznia 1991 roku przedszkola istniejące w mieście, w tym Państwowe Przedszkole Nr 3 przejął  z mocy prawa samorząd Miasta Sierpc.

Wraz z przedszkolem samorząd przejął  mienie, całkowite finansowanie działalności, nadzór nad sprawami organizacyjnymi, kadrowymi, nad zapewnieniem higienicznych i bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przedszkolaków  oraz właściwym wyposażeniem placówki i dbałością o skomunalizowane mienie przedszkola.

W związku z podjęciem w dniu 22 grudnia 1992r. przez Radę Miejską w Sierpcu uchwały nr 224/XXI/92 w sprawie zmiany nazw niektórych miejskich jednostek organizacyjnych uległy zmianie nazwy sierpeckich placówek przedszkolnych.

Od 1 stycznia 1993 roku przedszkole przyjęło nazwę: Miejskie Przedszkole Nr 3    ul. Piastowska 33.

 

Od momentu przejęcia przedszkola przez Samorząd Miasta Sierpc w budynku i jego otoczeniu dokonano wiele remontów i modernizacji. Zlikwidowano kotłownię i podłączono budynek do sieci cieplnej, poddano go termomodernizacji, wymieniono stolarkę okienną i częściowo drzwiową oraz podłogi, dokonano remontu kuchni i łazienek. Plac zabaw zyskał nowe ogrodzenie i drewniane urządzenia zabawowe .

W przedszkolu od początku pracowali ludzie kompetentni, cieszący się zaufaniem rodziców a przede wszystkim rozumiejący potrzeby dzieci i lubiący przebywać w ich towarzystwie. Dzięki nim każdy przedszkolny dzień przynosił dzieciom nowe możliwości i niezapominane wrażenia.

Dyrektorzy przedszkola:

Teodora Chmielewska – od stycznia 1970 roku do 31 sierpnia 1980 roku,

Henryka Malanowska – od 1 września 1980 roku do 31 sierpnia 2002 roku,

Marzanna Joanna  Domżalska – od 1 września 2002 roku  do 31 sierpnia 2012 roku,

Anna Pniewska - od 1 września 2012 roku.