Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe

organizowane w czasie po realizacji podstawy programowej

(po godz. 13.00

  •  „Dziecko w świecie teatru ” - program teatralny - Agnieszka Malanowska

 

          

  • ,, Od głoski do litery" - program wspomagający naukę czytania - Ewelina Tomaszek 

 

              

 

  • ,, Bajeczka "  - program teatralny - Sylwia Schodowska

 

 

           
 
  • „Deutsch fur Kinder  – program nauczania języka niemieckiego - Anna Jachimowicz
 
         
 
  • ,, Poznaję literek i cyferek świat, bo mam 6 lat " - program rozszerzający naukę czytania, pisania i liczenia - Joanna Łukowska

 

         

  • ,, Dziecko w świecie plastyki " -  program plastyczny -  Ewelina Obuchowicz

 

         

  • ,, Więcej ruchu dla maluchów " - program ruchowy   -  Monika Turbacz