Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Ramowy rozkład dnia

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w roku 2023/2024

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE  NR 3

JEST OTWARTE DLA DZIECI W GODZINACH

6.00 - 16.00

 

CZAS

OD – DO

 

AKTYWNOŚCI DZIECI

 

600 – 800

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy dowolne w grupie zróżnicowanej wiekowo.

800 – 830

Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań i w kącikach tematycznych służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne, zabawy integrujące grupę.

Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości oraz potrzeb.

Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem.

830 – 900

Czynności samoobsługowe, czynności porządkowo- higieniczne - przygotowanie do śniadania.

ŚNIADANIE - kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

900 – 1000

Zintegrowana działalność dydaktyczna - zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, w tym zajęcia z języka angielskiego.

Zabawy dydaktyczne i tematyczne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

10.00 - 10.30

Samodzielna zabawa w kącikach zainteresowań z inicjatywy nauczyciela i dzieci. Zabawy przy muzyce i zabawy ze śpiewem.

Obserwacja i diagnoza dzieci.

1030 – 1040

Przygotowanie do wyjścia na zewnątrz - czynności samoobsługowe w szatni.

1040 – 1130

Zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Spacery i wycieczki. Obserwacje przyrodnicze.

W przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach.

1130 – 1230

 

 

Czynności samoobsługowe, czynności porządkowo- higieniczne- przygotowanie do obiadu. OBIAD

Czynności samoobsługowe w łazience - mycie zębów

1230 – 1300

Zabawy dowolne z inicjatywy nauczyciela i dzieci. Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie opowiadań, bajek, muzyki poważnej.

1300 – 1400

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci w sali lub na boisku przedszkolnym. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia graficzne. Utrwalanie poznanych wierzy i piosenek. Zabawy ruchowe i zabawy ze śpiewem.

    Religia.

1400 – 1420

Czynności samoobsługowe i czynności porządkowo- higieniczne.

PODWIECZOREK

1420 – 1500

Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i praca wyrównawcza.

Zabawy swobodne wg zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Obserwacja i diagnoza dzieci.

1500 – 1600

Zabawy dowolne w grupie zróżnicowanej wiekowo.Rozchodzenie się dzieci.