Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu

 

Nawigacja

Oddziały przedszkolne

Nauczyciele prowadzą  pracę wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńczą w powierzonym im oddziale (grupie) dzieci.

Odpowiadają za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków.

 

W roku 2017 / 2018

wychowawstwo w poszczególnych oddziałach pełnią:

*

Oddział dzieci 3 – letnich -  „maluszki”

  Ewelina Obuchowicz

  Anna Pniewska

 

Oddział dzieci 4 – letnich A - „młodsze średniaki”

  Agnieszka Malanowska

  Marzanna Domżalska

 

Oddział  dzieci 4 - letnich B - ,, młodsze średniaki"

  Renata Kaczorowska

  Marzanna Domżalska

  Monika Turbacz

 

Oddział dzieci 5 – letnich A - „starsze średniaki”

   Danuta Górkowska

   Marzanna Domżalska

 

Oddział dzieci 5 - letnich B - ,, starsze średniaki"

  Agnieszka Biegańska

  Monika Turbacz 

 

Oddział dzieci 6 – letnich - „starszaki”

  Joanna Łukowska

  Teresa Smykowska

 

Zajęcia  religii - 2 razy w tygodniu po 30 min. prowadzi

  Beata Okraszewska