Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Oddziały przedszkolne

Nauczyciele prowadzą  pracę wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńczą w powierzonym im oddziale (grupie) dzieci.

Odpowiadają za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków.

 

W roku 2022 / 2023

wychowawstwo w poszczególnych oddziałach pełnią:

*

Oddział dzieci 3 – letnich 

  Monika Turbacz

  Ewelina Obuchowicz

  Anna  Pniewska

 

Oddział dzieci 4 – letnich 

  Anna Jachimowicz 

  Ewelina Obuchowicz

  

Oddział  dzieci  5 - letnich 

  Sylwia Schodowska

  Marzanna Domżalska

  Katarzyna Peszyńska

 

Oddział dzieci  5, 4 - letnich

  Agnieszka Malanowska

  Marzanna Domżalska

 

Oddział dzieci 6  - letnich

   Ewelina Tomaszek

   Katarzyna Peszyńska

   

 Oddział dzieci 6 - letnich 

   Joanna Łukowska 

   Marzanna Domżalska