Miejskie Przedszkole Nr 3

 

Nawigacja

Oddziały przedszkolne

Nauczyciele prowadzą  pracę wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńczą w powierzonym im oddziale (grupie) dzieci.

Odpowiadają za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków.

 

W roku 2018 / 2019

wychowawstwo w poszczególnych oddziałach pełnią:

*

Oddział dzieci 3 – letnich -  „maluszki”

  Joanna Łukowska

  Ewelina Tomaszek

 

Oddział dzieci 4 – letnich 

  Ewelina Obuchowicz

  Ewelina Tomaszek

 

Oddział  dzieci 5, 4 - letnich 

  Renata Kaczorowska

  Ewelina Tomaszek

 

Oddział dzieci 5 - letnich

   Agnieszka Malanowska

   Ewelina Tomaszek

 

Oddział dzieci 6 - letnich 

  Danuta Górkowska

  Marzanna Domżalska

 

Oddział dzieci 6, 5  – letnich 

  Agnieszka Biegańska

  Monika Turbacz

 

Zajęcia  religii - 2 razy w tygodniu po 30 min. prowadzi

  Beata Okraszewska