Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Oddziały przedszkolne

Nauczyciele prowadzą  pracę wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńczą w powierzonym im oddziale (grupie) dzieci.

Odpowiadają za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków.

 

W roku 2023 / 2024

wychowawstwo w poszczególnych oddziałach pełnią:

*

Oddział dzieci 3 – letnich 

  Katarzyna Majerska

  Ewelina Obuchowicz

  Anna  Pniewska

 

Oddział dzieci 3, 4 – letnich 

  Ewelina Tomaszek 

  Danuta Górkowska

  

Oddział  dzieci  4 - letnich 

  Monika Turbacz

  Danuta Górkowska

 

Oddział dzieci  5  - letnich

  Anna Jachimowicz

  Danuta Górkowska

 

Oddział dzieci 6, 5  A - letnich 

   Agnieszka Malanowska

   Renata Konopka

   

 Oddział dzieci 6, 5 B - letnich 

   Sylwia Schodowska 

   Katarzyna Peszyńska