Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Oddziały przedszkolne

Nauczyciele prowadzą  pracę wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńczą w powierzonym im oddziale (grupie) dzieci.

Odpowiadają za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków.

 

W roku 2019 / 2020

wychowawstwo w poszczególnych oddziałach pełnią:

*

Oddział dzieci 3 – letnich 

  Danuta Górkowska

  Anna Jachimowicz

  Anna  Pniewska

 

Oddział dzieci 3, 4 – letnich 

  Monika Turbacz

  Ewelina Tomaszek

 

Oddział  dzieci  4 - letnich 

  Joanna Łukowska

  Anna Jachimowicz

 

Oddział dzieci 5 - letnich

   Ewelina Obuchowicz

   Marzanna Domżalska

 

Oddział dzieci 6 - letnich 

   Renata Kaczorowska

   Marzanna Domżalska 

 

Oddział dzieci 6, 7  – letnich 

   Agnieszka Malanowska

   Marzanna Domżalska

 

 

Zajęcia  religii - 2 razy w tygodniu po 30 min. prowadzi

  Beata Okraszewska