Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Oddziały przedszkolne

Nauczyciele prowadzą  pracę wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńczą w powierzonym im oddziale (grupie) dzieci.

Odpowiadają za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków.

 

W roku 2021 / 2022

wychowawstwo w poszczególnych oddziałach pełnią:

*

Oddział dzieci 3 – letnich 

  Anna Jachimowicz

  Ewelina Obuchowicz

  Anna  Pniewska

 

Oddział dzieci 4, 3 – letnich 

  Agnieszka Malanowska 

  Ewelina Obuchowicz

 

Oddział  dzieci  4, 5 - letnich 

  Sylwia Schodowska

  Monika Turbacz

 

Oddział dzieci  5 - letnich

  Danuta Górkowska 

  Monika Turbacz

 

Oddział dzieci 5,5  - letnich

   Ewelina Tomaszek

   Ewelina Obuchowicz

 

Oddział dzieci 6 - letnich 

   Joanna Łukowska 

   Marzanna Domżalska

   

 

Zajęcia  religii - 2 razy w tygodniu po 30 min. prowadzi

  Beata Okraszewska