Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Administracja i obsługa

Pracownicy administracji i obsługi

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, tj. woźne - po 1 w każdym oddziale, a dodatkowo w oddziałach dzieci najmłodszych pomoc nauczyciela. 

Panie woźne dbają o stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń przedszkola, wydają  posiłki dzieciom.

Dzięki staraniom referenta, kucharki i 2 pomocy kuchennych dzieci mogą spożywać zawsze świeże i smaczne posiłki.

Pracownik gospodarczy dba o czystość i estetykę terenu wokół przedszkola oraz sprawność użytkowanych w przedszkolu sprzętów, urządzeń i zabawek. Uczestniczy w codziennym zaopatrzeniu przedszkola w potrzebne artykuły spożywcze, chemiczne i inne.

Pracownik administracji:   

     Gruk Urszula – referent 

 

Pracownicy obsługi:

 1. Włoczewska Ewa  -  sekretarz przedszkola
 2. Bogucka Teresa - pomoc nauczycielki 
 3. Pacholec Małgorzata –  kucharka
 4. Będzikowska Małgorzata - pomoc kuchenna
 5. Rokicka Małgorzata – pomoc kuchenna
 6. Witkowska Małgorzata - pomoc kuchenna
 7. Budka Ewa – woźna
 8. Bartkowska Renata - woźna
 9. Gołkowska Ewa - woźna
 10. Kozłowska Barbara – woźna
 11. Lasek Małgorzata – woźna
 12. Siwińska Edyta - woźna
 13. Pniewski Krzysztof - pracownik gospodarczy