Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Administracja i obsługa

Pracownicy administracji i obsługi

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, tj. woźne - po 1 w każdym oddziale, a dodatkowo w oddziałach dzieci najmłodszych pomoc nauczyciela. 

Panie woźne dbają o stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń przedszkola, wydają  posiłki dzieciom.

Dzięki staraniom referenta, kucharki i 2 pomocy kuchennych dzieci mogą spożywać zawsze świeże i smaczne posiłki.

Pracownik gospodarczy dba o czystość i estetykę terenu wokół przedszkola oraz sprawność użytkowanych w przedszkolu sprzętów, urządzeń i zabawek. Uczestniczy w codziennym zaopatrzeniu przedszkola w potrzebne artykuły spożywcze, chemiczne i inne.

Pracownik administracji:   

     Gruk Urszula – referent 

 

Pracownicy obsługi:

 1. Lewańczyk Joanna  -  sekretarz przedszkola
 2. Bartkowska Renata - pomoc nauczycielki
 3. Bogucka Teresa - pomoc nauczycielki 
 4. Pacholec Małgorzata –  kucharka
 5. Wadowska Ewa – pomoc kuchenna
 6. Będzikowska Małgorzata- pomoc kuchenna
 7. Witkowska Małgorzata - pomoc kuchenna
 8. Budka Ewa – woźna
 9. Gawryś Małgorzata - woźna
 10. Gołkowska Ewa - woźna
 11. Kozłowska Barbara – woźna
 12. Lasek Małgorzata – woźna
 13. Siwińska Edyta - woźna
 14. Pniewski Krzysztof - pracownik gospodarczy