Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Kadra pedagogiczna

     1. Pniewska Anna - dyrektor

   - mgr z przygotowaniem pedagogicznym

    Nauczyciel dyplomowany

    Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną  

2. Domżalska Marzanna

  - mgr Pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego z nauczaniem początkowym

    Nauczyciel mianowany

    Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą

    Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną

3. Górkowska Danuta 

  - lic. Pedagogiki wczesnoszkolnej oraz edukacji przedszkolnej

    Nauczyciel mianowany

    Studia podyplomowe: Arteterapia i terapia zajęciowa

4. Jachimowicz  Anna

  -  mgr Wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną

     Nauczyciel kontraktowy

5. Konopka Renata 

  - mgr Pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

    Nauczyciel kontraktowy

6. Łukowska Joanna

   – mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

     Nauczyciel dyplomowany

     Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

     Studia podyplomowe: Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna

     Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

        7. Malanowska Agnieszka

   – mgr Pedagogiki wieku dziecięcego

     Nauczyciel dyplomowany

     Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

 8. Obuchowicz Ewelina

    - mgr Pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

      Nauczyciel   kontraktowy  

      Studia podyplomowe : Oligofrenopedagogika

9. Okraszewska Beata 

   -  mgr Teologii ogólnej

      Nauczyciel dyplomowany

10. Tomaszek Ewelina 

     - mgr Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

       Nauczyciel kontraktowy

       Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjna ( Terapia pedagogiczna )

11. Turbacz Monika

     - lic. Filologii angielskiej

       Nauczyciel kontraktowy  

       Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

12. Michałek  Sylwia  ( w zastępstwie )

   -  mgr Oligofrenopedagogiki

      Nauczyciel kontraktowy

13. Schodowska Sylwia ( w zastępstwie ) 

    - mgr Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

      Nauczyciel  kontraktowy

14. Pesta Karolina ( w zastępstwie )