Miejskie Przedszkole Nr 3

 

Nawigacja

Kadra pedagogiczna

     1. Pniewska Anna - dyrektor

- mgr z przygotowaniem pedagogicznym

  Nauczyciel dyplomowany

  Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną 

2. Biegańska Agnieszka

– mgr Pedagogiki wieku dziecięcego.

   Nauczyciel dyplomowany

  Studia podyplomowe: Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne

  Studia podyplomowe: Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna

3. Łukowska Joanna

– mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

  Nauczyciel dyplomowany

  Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

  Studia podyplomowe: Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna

  Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

4. Górkowska Danuta

– lic  Pedagogiki wczesnoszkolnej oraz edukacji przedszkolnej

   Nauczyciel mianowany

   Studia podyplomowe: Arteterapia i terapia zajęciowa

     5. Malanowska Agnieszka

– mgr Pedagogiki wieku dziecięcego

  Nauczyciel dyplomowany

  Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną

     6. Ewelina Tomaszek

      -  mgr Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

  Nauczyciel stażysta

   7. Domżalska Marzanna

- mgr Pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego z nauczaniem początkowym

  Nauczyciel mianowany

  Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą

  Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią

  szkolną  

8. Obuchowicz Ewelina

 - mgr Pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

   Nauczyciel   kontraktowy  

   Studia podyplomowe : Oligofrenopedagogika

9. Kaczorowska Renata

- mgr Pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

  Nauczyciel stażysta

10. Turbacz Monika

- lic. Filologii angielskiej

 Nauczyciel kontraktowy       

    11. Okraszewska Beata

       – mgr Teologii ogólnej