Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Kadra pedagogiczna

     1. Pniewska Anna - dyrektor

   - mgr z przygotowaniem pedagogicznym

    Nauczyciel dyplomowany

    Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną  

2. Górkowska Danuta 

  - lic. Pedagogiki wczesnoszkolnej oraz edukacji przedszkolnej

    Nauczyciel mianowany

    Studia podyplomowe: Arteterapia i terapia zajęciowa

3. Jachimowicz  Anna

  -  mgr Wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną

     Nauczyciel kontraktowy

4. Konopka Renata 

  - mgr Pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

    Nauczyciel kontraktowy

    Studia podyplomowe w zakresie logopedii.

5. Łukowska Joanna

   – mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

     Nauczyciel dyplomowany

     Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

     Studia podyplomowe: Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna

     Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

        6. Malanowska Agnieszka

   – mgr Pedagogiki wieku dziecięcego

     Nauczyciel dyplomowany

     Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

     Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem           Aspergera.

 7. Obuchowicz Ewelina

    - mgr Pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

      Nauczyciel   kontraktowy  

      Studia podyplomowe : Oligofrenopedagogika

      Studia podyplomowe w zakresie logopedii.

8. Okraszewska Beata 

   -  mgr Teologii ogólnej

      Nauczyciel dyplomowany

9. Tomaszek Ewelina 

     - mgr Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

       Nauczyciel mianowany

       Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjna ( Terapia pedagogiczna )

       Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika )

10. Turbacz Monika

     - lic. Filologii angielskiej

       Nauczyciel mianowany  

       Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

11. Schodowska Sylwia 

    - mgr Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

      Nauczyciel  kontraktowy

12. Peszyńska Katarzyna  

    -  lic. z przygotowaniem pedagogicznym

13. Majerska Katarzyna ( w zastępstwie )

    - mgr z przygotowaniem pedagogicznym

14. Domańska Agnieszka    -  pedagog specjalny 

    - mgr z przygotowaniem specjalnym  

      Nauczyciel  dyplomowany

15.  Kowalkowska Katarzyna  -  psycholog

    - mgr z przygotowaniem pedagogicznym

      Nauczyciel kontraktowy

16. Gil Barbara - logopeda

     - mgr z przygotowaniem pedagogicznym