Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2024/2025

 

Wydawanie i przyjmowanie ,, Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego"  dla dzieci już uczęszczających do przedszkola odbywa się w dniach : 29.01.2024r. do 4.02.2024r.

Wydawanie i przyjmowanie WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  odbywa się w dniach : 05.02.2024r. do 1.03.2024r.  (wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych)

Rekrutacja będzie prowadzona na wolne miejsca w przedszkolu. 

Wnioski można pobrać w sekretariacie przedszkola lub elektronicznie. 

 

Wniosek - pobierz

 

Ochrona danych osobowych